Ostatní činnost

Další oblasti našeho působení:

Procesní přestavba

Návrh modifikace a optimalizace procesů tak, aby byly odstraněny duplicity a nelogické vazby. Návrh nového optimalizovaného modelu procesních vazeb.

Organizační struktura

Tvorba nové organizační struktury, která bude respektovat reálné potřeby procesů. Provedeme detailní analýzu vedlejších a obslužných procesů, zhodnocení jejich výkonnosti a posoudíme výhodnost jejich outsourcingu.

Motivační a mzdové systémy

Jako důležitý prvek tvorby motivačního prostředí je v rámci našeho projektu věnována velká pozornost i systému motivace a odměňování jednotlivých pracovníků.

Optimalizace počtu pracovníků

Stanovíme kapacitní náročnosti jednotlivých činností a navrhneme optimální počet pracovníků na jednotlivých pracovištích.

Školení managementu

Školení managementu v rámci projektu bude zaměřeno na celou řídící strukturu. Pro naši úspěšnou činnost je toto školení významnou podporou samotné práci na projektu, protože zde můžeme vysvětlit souvislosti navrhovaných opatření a kroků.