Podnikové poradenství

Poskytujeme komplexní a vysoce profesionální služby vlastníkům podniků a společností.

Naše hlavní činnost je zaměřena na poradenství v oblasti zavedení a údržby norem:

ČSN EN ISO 9001 – Systémy managementu kvality

Jsme schopni vybudovat ve velmi krátké době efektivní a „štíhlý“ systém řízení jakosti dle požadavků norem ISO 9001:2015, a to zcela od základu. Pracujeme i s novelou pro rok 2016. V podnicích, kde je již systém řízení jakosti certifikován, zajistíme zachycení všech změn tak, aby mohl proběhnout bez problémů nejbližší kontrolní audit systému.

Jsme zároveň schopni připravit a zavést systémy:

ČSN EN ISO 14001:2015 – Systémy environmentálního managementu
ČSN OHSAS 18001:2008 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Náš certifikační partner

Při budování systémů QMS a EMS spolupracujeme se společnostmi:

BUREAU VERITAS Czech Republic, spol. s r.o.
LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.

SYSTÉMOVÉ NORMY

Co nabízíme?

 • Zavedení systému managementu kvality ISO 9001
 • Zavedení systému environmentálního managementu dle ISO 14001
 • Zavedení systému managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001
 • Zavedení integrovaných systémů v různých kombinacích ISO 9001 a ISO 14001 a dalších

Proč nás?

 • máme nejjednodušší a nejrychlejší způsob zavedení QMS, EMS a dalších systémů dle norem ISO
 • máme zkušenosti s přípravou k certifikaci všech oborových odvětví
 • máme spokojené zákazníky
 • máme působnost po celé ČR
 • máme 100% úspěšnost při zavádění QMS, EMS a dalších systémů dle norem ISO
 • máme bezkonkurenční nabídku, co se týče podílu ceny a času stráveného ze strany zákazníka
 • máme dostatečné zdroje pro přípravu firmy jakékoli velikosti a zaměření k úspěšné certifikaci

ISO 9001:2015

Systém managementu kvality

Systém ISO 9001 QMS patří mezi nejrozšířenější standardy řady ISO na světě a je aplikovatelný na všechny typy firem bez ohledu na jejich velikost a obor činnosti. Zavést tento systém ve skutečnosti znamená neustále zlepšovat, dokumentovat, udržovat a rozšiřovat firemní procesy a pochopit zákaznický princip, který klade důraz na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému vede ke zvýšení firemního image, zviditelnění společnosti mezi konkurenty, větší možnosti při získávání státních a objemnějších zakázek, lepší přístup k úvěrům a v neposlední řadě i snazší a rychlejší přizpůsobení firmy a na měnící se požadavky zákazníků.

Přínosy spojené s vytvořením systému kvality:

 • zpřehlednění a zjednodušení struktury dokumentace
 • snížení firemních nákladů na administrativu a výrobu
 • rozdělením pravomocí a odpovědností
 • systém, který je udržován a zlepšován tak, aby napomáhal řízení rozvoje organizace
 • snížení a řízení neshodných produktů
 • větší produktivita a prosperita firmy

ISO 14001:2015

Systém environmentálního managementu
Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím podniky začleňují péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu.

Přístup spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování vhodně strukturovaného systému environmentálního managementu (EMS), který je součástí celkového systému řízení a týká se všech prvků environmentálního chování podniku.

Mezi hlavní přínosy fungujícího EMS patří:

 • redukce provozních nákladů, úspory energií, surovin a dalších zdrojů
 • snížení rizika environmentálních havárií, za něž podnik nese odpovědnost
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu
 • rozšíření možností v exportní oblasti a v oblasti státních zakázek a podpor podnikání
 • posílení vztahů s veřejností

OHSAS 18001:2008

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normy řady ISO 9001:2015 a řady ISO 14001:2015, aby bylo možno vytvořit integrovaný systém řízení organizace.

OHSAS 18001 se od struktury norem řady ISO 9001:2015 a řady ISO 14001:2015 odlišuje zejména v oblastech, které se týkají aplikace postupů omezování rizika.